Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3503 00 80 Karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego (z wył. klejów kazeinowych objętych pozycją 3501

Kod CN 3503 00 80 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN