Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3921 90 49 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z nielaminowanych żywic aminowych, wzmocnionych, laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wył. wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918)

Kod CN 3921 90 49 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN