Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

6903 10 00 Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury, osłony i pręty i pozostałe wyroby ceramiczne, ogniotrwałe, zawierające > 50% masy grafitu lub innych postaci węgla, lub mieszaniny tych produktów (z wył. cegieł, płyt, bloków i podobnych wyrobów ceramicznych konstrukcyjnych)

Kod CN 6903 10 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN