Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8439 99 00 Części urządzeń do wytwarzania lub obróbki wykańczającej papieru lub tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 8439 99 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN