Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9023 00 10 Przyrządy, aparatura i modele, w rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznych

Kod CN 9023 00 10 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN