Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

9506 70 10 Łyżwy, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami

Kod CN 9506 70 10 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN