Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

01.11.50.0 Słoma i plewy zbóż

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 01.11.50.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU