Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

25.73.40.0 NARZĘDZIA WYMIENNE DO NARZĘDZI RĘCZNYCH (WŁĄCZAJĄC ELEKTRYCZNE) LUB DO OBRABIAREK

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 25.73.40.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU