Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2908 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN