Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2916 39 Aromatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wył. kwasu benzoesowego i jego soli i estrów, nadtlenku benzoilu i chlorku benzoilu, kwasu fenylooctowego i jego soli, i nieorganicznych i organicznych związków rtęci, nawet zdefiniowanych chemicznie)

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN