Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3002 19 00 Produkty immunologiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 3002 19 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN