Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3502 20 99 Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję > 80% masy białka serwatki, zdatna do konsumpcji przez ludzi (z wył. suszonej [np. w postaci arkuszy, łusek, płatków, proszku])

Kod CN 3502 20 99 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowaną klasyfikacją towarów wykorzystywaną w Unii Europejskiej. Obejmuje m.in. kod 3502 20 99. Rozszerza również Zharmonizowany System Oznaczania Towarów (Harmonized System HS) wykorzystywany w większości krajów na całym świecie. Służy przede wszystkim do określenia wspólnej taryfy celnej w krajach UE. Składa się z ośmiu cyfr.

Polska Klasyfikacja Towarów i Usług jest to natomiast system klasyfikacji wyrobów i usług określnych. W takim katalogu produkty uporządkowane są względem sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Sprawdź inne kody CN