Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

3502 20 99 Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję > 80% masy białka serwatki, zdatna do konsumpcji przez ludzi (z wył. suszonej [np. w postaci arkuszy, łusek, płatków, proszku])

Kod CN 3502 20 99 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN