Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach (z wył. periodyków i publikacji, które są zasadniczo poświęcone reklamie)

Podrzędne kody CN

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN