Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

6903 90 90 Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury, osłony i pręty i pozostałe wyroby ceramiczne, ogniotrwałe (z wył. wyrobów z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, wyrobów objętych pozycją 6902, wyrobów zawierających węgiel, tlenek glinu lub krzemionkę, objętych podpozycjami 6903 10 00 i 6903 90 10)

Kod CN 6903 90 90 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN