Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8102 99 00 Artykuły z molibdenu, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod CN 8102 99 00 odpowiada następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:

Sprawdź inne kody CN