Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.75 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy

Nadrzędne kody PKWiU

Podrzędne kody PKWiU

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody PKWiU