Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

20.14.75.9 Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 20.14.75.9 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU