Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN