Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

2818 Elektrokorund [korund sztuczny], nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu

Nie znaleziono dopsowania dla kodów PKWiU i CN.

Sprawdź inne kody CN