Konwerter kodów PKWiU, CN, GTU

10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

Nadrzędne kody PKWiU

Kod PKWiU 10.11.39.0 odpowiada następującym kodom nomenklatury scalonej CN:

Sprawdź inne kody PKWiU